1948.

június 5.

Az MKP kezdeményezésére felekezeti tanítók küldöttsége keresi fel Dinnyés Lajos miniszterelnököt, kérve a felekezeti iskolák államosítását, a nevelők anyagi helyzetének javítását, az iskolaépületek helyreállítását, a klerikális reakció demokráciaellenes politikájának leleplezését; a látogatás forgatókönyvét az MKP államosítási bizottsága előre összeállította.