1948.

május 24–26.

Bp-en megrendezik az I. Országos Úttörő Konferenciát; a megnyitón előadást tart Ortutay Gyula vallás- és közoktatási miniszter. A konferencia másnapján az úttörőmozgalom főtitkára, Szendrő Sándor „a serdülő ifjúság két nagy szervezetének: az úttörőmozgalomnak és a cserkészetnek az egyesítéséről” beszél. szeptember 23. — A mozgalom országos elnökévé Szávai Nándort, főtitkár-helyettessé Kurucz Istvánt és Szirmai Évát választják.