1948.

május 24.

Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter a protestáns egyházfőkkel tárgyal az iskolák ügyéről; a katolikus egyház képviselői nincsenek jelen. Megállapodnak az egyházak anyagi támogatásáról, arról, hogy az iskolatörvény nem érinti a lelkészképzést, az iskolai vallásoktatás kötelező marad, s az egyházi nevelőintézeteket saját tulajdonként továbbra is az egyházak kezelhetik. május 29.