1948.

május 7.

Rákosi Mátyás Czapik Gyula egri érseknek írott levelében kifejti, hogy az ev. és a ref. egyház köztársaság melletti állásfoglalása után elengedhetetlen volna egy hasonló tartalmú nyilatkozat a katolikus egyház részéről is.