1948.

április 30.

Ülést tart a Mo-i Ref. Egyház Zsinati Tanácsa; deklarációt fogadnak el a magyar államhoz való viszonyról, s hangsúlyozzák, hogy az egyház kész a tárgyalásokra; ez a deklaráció lett az állammal kötött megállapodás elvi-teológiai alapja. október 7. Ravasz László dunamelléki püspök lemond a Zsinat lelkészi elnöki tisztéről. A püspök levelet ír Bereczky Albertnek, tudatja vele lemondási szándékát, s kijelenti, hogy méltó utódának a címzettet tartaná. május 11.