1948.

április 20.

Rákosi Mátyás levelet ír a CSKP vezetésének. A magyar pártvezető megállapítja, hogy a csehszlovák fél nem tartja magát a két pártvezetés februári bp-i megbeszélésén kötött megállapodáshoz, és hangsúlyozza, hogy a magyarellenes politika folytatása lehetetlenné teszi Csehszlovákia és Mo közeledését. június 4. június 11–13.