1948.

március 25.

Rendeleti úton államosítják a hazai tulajdonban lévő, 100-nál több munkást foglalkoztató üzemeket; élükre munkásigazgatókat neveznek ki; az Ogy utólag hagyja jóvá az erről rendelkező 1948: XXV. tc-et. A törvény melléklete további 47 olyan vállalatot is felsorol, amelynek munkáslétszáma nem éri el a 100 főt, ennek ellenére államosítandó. április 29.