1948.

március 20.

Kapi Béla ev. püspök a Deák téri templomban kijelenti, hogy egyháza kész tárgyalásokba bocsátkozni az állammal. Ennek feltétele az igehirdetés teljes szabadsága, az egyházi iskolák munkájának és az iskolán kívüli nevelésnek a zavartalansága, az egyház joga szociális szeretetmunka végzésére. április 1. április 5.