1948.

március 20.

Veöreös Imre, a Magyarhoni Ev. Lelkészek Egyesületének üv. alelnöke a Radvánszky Albert br. egyetemes felügyelőhöz írott levelében azt javasolja, hogy „egyházunk keresse meg a politikai reakciótól mentes hitvalló álláspontot, a korszerű és időszerű állásfoglalást”.