1948.

március 14.

Kiosztják az első Kossuth-díjakat. A díjazottak: Akarat Endre gépészmérnök, Ambrus Teréz gépmunkás, Bajor Gizi színművész, Baráth Antal vasesztergályos, Bartók Béla zeneszerző, Bayer Oszkár vasesztergályos, Bernáth Aurél festő, Bogdán József földműves, Bognár Rezső kémikus, Boros Gyula pedagógus, Bruckner Lipót cérnázómester, Bun József gépészmérnök, Claus Alajos kohómérnök, Czifranics Mihály földműves, Czóbel Béla festő, Cseke Bálint földműves, Csók István festő, Derkovits Gyula festő, Déry Tibor író, Egry József festő, Erdei Ferenc agrárközgazdász, politikus, Ernst Jenő orvos, az Etyek és Vidéke Földmívesszövetkezet vezető tagjai, Fábián Magdolna befűző, Fehér István vegyészmérnök, Fejér Lipót matematikus, Ferenczy Béni szobrász, Ferenczy Noémi gobelinművész, Földvári Jenő vonalmester, Füst Milán költő, Gábor Sándorné selyemszövő, Géczy Gyula földműves, Gombás Pál fizikus, Gulyás Lajos traktoros, Gyöngyösi Károly földműves, Hal József vármegyei tisztifőorvos, Hartai Rudolf kábelmester, Házi Árpád vármegyei alispán, Herold Sándor szerszámkészítő, Hoffmann Ferenc tüdőgyógyász, Hoffmann Sándor vegyész, Horváth István földműves, Horváth János irodalomtörténész, Horváth József lakatos, az Ibrányi Földmívesszövetkezet vezető tagjai, Illyés Gyula író, költő, Ivánovics György mikrobiológus, Iványi János traktoros, Jancsó Miklós orvos, Jáky József építőmérnök, Jodál Sándor gépészmérnök, József Attila költő, Kardos László etnográfus, Kaszapovics András földműves, Kemény Gábor pedagógus, író, Kirchner Tóbiás asztalos, a Kiskunfélegyházi Gépszövetkezet, Kiss Lajos etnográfus, Klausz József mérnök, Kodály Zoltán zeneszerző, népzenekutató, Koszta József festő, Kovács Alajos mérnök, Kovács Margit keramikus, Kozma László villamosmérnök, Laki Kálmán biokémikus, Lukács György esztéta, filozófus, Major Tamás színész, rendező, Medgyessy Ferenc szobrász, Mekis József politikus, vezérigazgató, Meleg János földműves, Mészáros Imre traktoros, Mihailich Győző hídépítő mérnök, Molnár Erik történész, Molnár György földműves, Nagy József lakatos, Nagy Lajos író, Németh Gyula orientalista, Németh Sándor tsz-elnök, az Okányi Földmívesszövetkezet, Oroszi János vájár, Öveges József fizikus, Pallagi János vájár, Pallagi Nándor vájár, Rajnák Mihály csőhajlító, Rácz Aladár cimbalomművész, Sági József vájár, Sági Lajos lakatos, Schimanek Emil mérnök, Simányi H. László traktoros, Sík Sándor költő, piarista pap, Somlay Artúr színész, Somogyi Imre kertész, népnevelő, Straub F. Brunó biokémikus, Strém Ferenc tervezőmérnök, Szabó István tsz-elnök, Szamos István kábelmester, Szandi Józsefné munkás, Szávai Nándor irodalomtörténész, Szent-Györgyi Albert biokémikus, Széchy Károly hídépítő mérnök, Szondi Józsefné selyemszövő, Tar Imre földműves, Temesszentandrási Guidó kohómérnök, Tóth Antal vasesztergályos, Tóth Imre gazdasági vezető, Újhelyi Károly immunológus, Vadász Elemér geológus, Vanyur János kikészítőmester, Varga Balázs vájár, Varga Bálint gépészmérnök, Vedres Márk szobrász, Vendl Aladár geológus, Vilmon Gyula orvos, Viski János földműves, Zemplén Géza kémikus.