1948.

március 8.

Befejeződik az SZDP kongresszusa. A Kéthly–Szeder-frakció tagjait kizárják a pártból. A küldöttek felhatalmazzák a vezetőséget, hogy kezdjen tárgyalásokat az MKP-val az egységes munkáspárt létrehozásáról. március 10. A kongresszus 21 tagú pártvezetőséget választ.