1948.

március 4.

Ravasz László püspök és Balogh Jenő főgondnok a Ref. Egyház Egyetemes Konventje nevében levelet ír a miniszterelnöknek; kifejtik, hogy „ha a bíróságok a kormánytól függenek, az emberi szabadságoknak a kormány által történő megsértése esetén nem lehet tárgyilagos ítéletet remélni”.