1948.

február 14.

Ortutay Gyula kultuszminiszter Esztergomba utazik, hogy tárgyalásokat kezdjen a r. kat. egyházi vezetéssel a „sérelmek orvoslásáról”. Mindszenty József bíboros arra hivatkozva zárkózik el a tárgyalástól, hogy a magyar katolikus egyházra vonatkozó általános érvényű megállapodás megkötésére kizárólag a magyar kormánynak és a Szentszéknek van joga. A püspöki kar 1950-ig kitart ezen álláspont mellett. A Kultuszminisztérium ezt követően bizalmas tárgyalásokat folytat Czapik Gyula egri érsekkel.