1947.

szeptember 22.

A lengyelországi Szkłarska Porębán megkezdődik a Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodája (Kominform) alakuló ülése. szeptember 27. Az iroda fő feladata a szovjet iránymutatás továbbítása a többi kommunista párt számára; székhelye Belgrád. A szervezet tagja Bulgária, Csehszlovákia, Franciaország, Jugoszlávia, Mo, Lengyelország, Olaszország, Románia és a Szu kommunista és munkáspártja. — Andrej Zsdanov, az ÖK(b)P KB titkára beszédében kijelenti: „Két táborra szakadt a világ.”