1947.

május 27.

A belügyminiszter kötelezi a rendőrhatóságokat, hogy minden eszközzel (helyiség- és telefonhasználat, személyi állomány rendelkezésre bocsátása) támogassák az ÁVO munkáját; felhív annak tudomásul vételére, hogy az ÁVO nem a rendőrség alárendelt szerve.