1947.

május 14.

A Szu Külügyminisztériuma jegyzékben tudatja a magyar kormánnyal, hogy ismét megkezdik a magyar hadifoglyok hazaszállítását. „A szovjet kormány megvizsgálta Rákosi Mátyás levelét és … elrendelte, hogy a [békeszerződés] ratifikáció[ja] és a Magyarországgal kötött békeszerződés életbeléptének időpontja előtt, már május hóban kezdjék meg a magyar hadifoglyok kiszabadítását és hazaszállítását.” június 4.