1947.

május 9.

A román hatóságok két évre megszigorítják a letelepedést Temesváron, Kolozsvárott, Marosvásárhelyen, Brassóban és Nagyváradon. A letelepedési tilalom nem vonatkozik a közalkalmazottakra, a katonatisztekre, a mérnökökre és a szakképzett munkásokra.