1947.

április 16.

A Bp-i Népbíróság Jankó Péter vezette tanácsa első fokon ítéletet hirdet a „köztársaság-ellenes összeesküvők” ügyében, az ún. Magyar Testvéri Közösség-perben. Donáth Györgyöt, Dálnoki Veress Lajos v. vezérezredest és András Sándor v. vezérőrnagyot halálra, Arany Bálint kisgazda politikust és Szent-Miklósy István v. vk. őrnagyot életfogytiglani kényszermunkára, Szent-Iványi Domokost 14 évi, Kiss Károlyt 12 évi, Héder Jánost 11 évi fegyházbüntetésre ítélik. július 2.