1947.

április 12.

A katolikus püspöki kar állásfoglalása alapján Mindszenty József bíboros táviratban tiltakozik a kultuszminiszternél a hitoktatás fakultatívvá tétele ellen. A püspöki kar minden tagja által aláírt levelet küldenek Nagy Ferenc miniszterelnöknek, tiltakozva az intézkedés ellen; figyelmeztetik a miniszterelnököt, hogy a katolikus egyház elszánta magát az ügyben a további ellenállásra.