1947.

március 27.

A katolikus püspöki konferencia elmarasztalja Balogh Istvánt és Varga Bélát, amiért nem léptek fel a hitoktatás fakultatívvá tétele ellen. — A püspökök pásztorlevélben arra szólítják fel a híveket, hogy tiltakozzanak a tervezett intézkedés ellen.