1946.

november 19.

A szlovákiai magyarok kitelepítését végrehajtó katonaság az ellenszegülőkkel vagy menekülőkkel szemben több helyütt fegyvert használ. november 20. Gutoron a Duna védőgátján cirkáló csehszlovák határőrség tüzet nyit a csónakokon a Duna magyar oldalára menekülőkre, s lelövi Sindler Ferenc helyi lakost. — A Felső-Csallóközben is megkezdődik a magyar lakosság deportálása a Szudéta-vidékre. 1947. február 25.