1946.

október 30.

A jugoszláviai Újvidéken háborús és népellenes cselekmények elkövetésének vádjával halálra ítélik Szombathelyi Ferenc v. vezérezredest, 1941–44-ben a m. kir. Honvédség vk. főnökét és nyolc társát: Feketehalmy-Czeydner Ferenc v. altábornagyot, Grassy József v. vezérőrnagyot, Bajor Ferenc v. vezérőrnagyot, Újvidék egykori katonai parancsnokát, Bajsai Ernőt, Bács-Bodrog vm v. alispánját, Gál Lajos v. cs. alezredest, Zöldi Márton v. cs. századost, a különleges osztag parancsnokát, Nagy Miklóst, Újvidék v. polgármesterét és Perepatics Pál kereskedőt. november 4.