1946.

október 26.

Mindszenty József esztergomi érsek pásztorlevélben ismerteti a magyar katolikus püspökökkel a felvidéki magyarságot sújtó jogfosztó intézkedéseket s a csehszlovák kormány 200 ezer magyar egyoldalú kitelepítésére vonatkozó szándékát. A bíboros szerint a magyarok fölött ítélkezők ugyanazok a szlovákok, akik annak idején, Hitler ösztönzésére, élen jártak a zsidóüldözésben is.