1946.

október 6.

Jan Masaryk csehszlovák külügyminiszter nyilatkozatában sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a nagyhatalmak nem egyeztek bele 200 000 szlovákiai magyar egyoldalú kitelepítésébe; hang-súlyozza, hogy Csehszlovákia „nem fogad el semmiféle kisebbségi statútumot”, az országban maradó magyarok gyermekei pedig szlovák iskolákat lesznek kötelesek látogatni. október 12.