1946.

szeptember 9.

A Vörös Hadsereg katonai bírósága „a fasiszta Bakony-brigád diverziós terrorista tevékenységét” és egyes cserkészvezetők ügyét tárgyalja a Conti utcai börtönben. A vád szerint a „brigáddal” kapcsolatban álló cserkészraj tagjai júniusban a Kamraerdőben agyonlőttek egy szovjet őrmestert. A perben szovjetellenes szervezkedés, partizántevékenység, egy szovjet katona meggyilkolása, röpcédulák terjesztése miatt halálra ítélik Unden Miklós és Ditzl Károly egyetemi cserkészvezetőt, valamint Tasch Ferenc gimnáziumi tanulót. október 20. Botfalvy György hadnagyot, Olofsson Placid bencés hittanárt és Vágh József jezsuita szerzetest 8 évi, Kölley György papnövendéket 7 évi, szovjet munkatáborban letöltendő kényszermunkára ítélik. Pregitzer Ferenc építőmestert, Pregitzer Ernő és Hódi Dezső gimnáziumi tanulót, Tittel Oszkárt, Kerényi Lászlót, Pucher Jánost, Parti Györgyöt, Wimpfen Siegfried gr. földbirtokost 7–25 évi kényszermunkára ítélik. — Fehér András a fogságban meghal.1