1. 1) Hindy 1944. október 15-én letartóztatta elöljáróját, Aggteleky Béla altábornagyot, a bp-i I. hadtest kormányzóhű parancsnokát. A nyilas hatalomátvétel után altábornagy, Bp teljhatalamú katonai parancsnoka; már vezérezredesként került szovjet hadifogságba.