1946.

augusztus 14.

Nyíregyházán megkezdődik az Országos Ref. Szabad Tanács négynapos ülése. A tanács elfogadja az egyház belső megújítását célzó programot, szorgalmazza az állam és az egyház szétválasztását (1947. március 26.), és bocsánatot kér a magyar zsidóságtól. A Szabad Tanács vezetője Bereczky Albert és Békefi Benő.