1946.

augusztus 14.

Gyöngyösi János külügyminiszter felszólalásával a párizsi békekonferencián megkezdődik a magyar békeszerződés vitája. Beszédének középpontjába Gyöngyösi a magyar kisebbségek jogainak biztosítását állítja, és az ENSZ égisze alatt egy nemzetközi kisebbségvédelmi rendszer kiépítését javasolja. Kifejti: ha Csehszlovákia meg akarja tartani a magyarlakta területeket, tartsa meg a magyarokat is, s biztosítsa számukra az emberi és polgári jogokat, ha azonban ezt nem vállalná, a magyar kormány ragaszkodni kényszerül ahhoz az alapelvhez, amely szerint „a nemzetnek joga van a földhöz, amelyen él”. augusztus 15. A külügyminiszter 22 000 négyzet-kilométernyi terület átengedését kéri Romániától. augusztus 20.