1946. július
1946.

július 27.

Vlagyimir Szviridov altábornagy értesíti a kormányt, hogy a Szu a jóvátételi szállítások határidejét két évvel meghosszabbítja. A szovjet fél a magyar tulajdonban lévő romániai (petrozsényi) bányák részvényeinek átadása fejében 12 millió dollárral leszállítja a magyar jóvátétel összegét, elengedi a 6 millió dolláros kötbért és felére csökkenti az 1946-ban esedékes szállítások mennyiségét. 1947. december 17.

    A hatósági ellátásra jogosultak számának csökkentése érdekében az egész országra kiterjesztik és egységesítik az élelmiszerek központi elosztásának 1940 óta létező rendszerét (a „jegyrendszert”). A közellátásügyi miniszter szabályozza a kenyér- és lisztfejadagokat (1947. szeptember 24.), valamint a pótjegyre jogosultak körét.1 1949. szeptember 1.

    1. 1) A kormányrendelet július 20-án kelt?