1946.

július 21.

Mindszenty József bíboros hercegprímás e napon kézbesített levélben tiltakozik a minisz-terelnöknél a katolikus ifjúsági egyletek feloszlatása miatt, és követeli a sérelmezett rendeletek azonnali visszavonását.