1946.

június 24.

Moszkvában kihirdetik az 1945 júniusában a Szu-ba hurcolt szlovákiai magyar politikusok perében hozott ítéleteket. Esterházy János gr.-ot, Neumann Tibort és Csáky Mihály gr.-ot tízévi, Teszár Bélát, Böjtös Józsefet, Jabloniczky Jánost, Birnbaum Frigyest és Párkány Lajost nyolcévi, Vircsik Károlyt és Szüllő Sándort ötévi munkatáborra ítélik. 1947. szeptember 16.