1946.

május 9.

A Mo-i Ref. Egyház Zsinati Tanácsa az egyház nevében bűnvalló nyilatkozatot tesz közzé, felemlítve azokat a mulasztásokat, amelyek különösen az ártatlanul üldözöttek védelmezése terén terhelik az egyházat; a nyilatkozat hálát ad a háború befejezéséért és a nyilas uralom alóli felszabadulásért.