1946.

május 7.

A négy nagyhatalom külügyminisztereinek párizsi értekezlete az első és a második bécsi döntés hatálytalanítását, és Mo 1937. december 31-ei határainak visszaállítását javasolja, azaz elutasítja a magyar–román határ esetleges korrekciójának lehetőségét. május 28. — Magyar–csehszlovák viszonylatban a nagyhatalmak kilátásba helyezik a beterjesztett csehszlovák követelés és az esetleges magyar ellenkövetelés mérlegelését. május 8. — A párizsi javaslat szerint Bulgária megtarthatja Dél-Dobrudzsát, a Szu pedig Besszarábiát és Észak-Bukovinát. június 11.