1. 1) Mo-on a pécsi püspök 1754, a váci püspök pedig 1906 óta volt jogosult az érseki díszjelvény viselésére. VI. Pál pápa 1978-ban kelt rendelkezése szerint a pallium csak az érseki hivatal jelvénye, püspökök nem viselhetik. (Lásd MKL.)