1946.

április 25.

Párizsban megkezdődik a Külügyminiszterek Tanácsának ülésszaka a Németország egykori szövetségeseivel, Mo-gal, Olaszországgal, Romániával, Bulgáriával és Finnországgal kötendő békeszerződések feltételeinek véglegesítéséről. június 15. — A csehszlovák kormány, miután a brit kormány elutasította, a londoni külügyminiszter-helyettesi értekezlet pedig érdemben nem foglalkozott velük, a külügyminiszteri értekezlet elé terjeszti a háború előtti csehszlovák–magyar határ visszaállítására, a pozsonyi hídfő kiszélesítésére, a lakosságcsere és a reszlovakizáció után Csehszlovákiában maradó magyarok egyoldalú kitelepítésének jóváhagyására vonatkozó követeléseit, és kéri, hogy azokat foglalják bele a Mo-gal kötendő békeszerződésbe. május 6.