1946.

április 24.

Az Ngy külügyi bizottsága a békecélokról tárgyal. Gyöngyösi János külügyminiszter bejelenti, hogy Mo-nak Csehszlovákiával szemben nincsenek területi követelései, de ragaszkodik ahhoz, hogy a lakosságcsere után Csehszlovákiában maradó magyarok kisebbségi jogokat kapjanak. Ha azonban Csehszlovákia továbbra is szorgalmazni fogja a teljes magyar lakosság kitelepítését, Mo kénytelen lesz területi igényeket támasztani Csehszlovákiával szemben. Romániával kapcsolatban Gyöngyösi olyan, a Partiumban végrehajtandó határmódosítást javasol, amellyel ugyanannyi román kerülne át Mo-ra, mint amennyi Romániában maradna. „Ez nyújthatna egyedül biztosítékot arra, hogy a két kormány megtalálja a módját egy helyes és korszerű nemzetiségi politikának.”1 április 25. április 27.