1946.

április 18.

Befejeződnek a magyar kormányküldöttség moszkvai tárgyalásai. A Szu kormánya hozzájárulását adja, hogy Mo hat helyett nyolc év alatt teljesítse jóvátételi kötelezettségét; a szovjet kormány elengedi az első évben nem teljesített jóvátételi szállítások után felszámított 6 millió dollár késedelmi kamatot. július 27. A delegáció, amelynek fő célja kedvezőbb feltételek teremtése a magyar békecélok számára, a Csehszlovákiát érintő kérdésekben nem kapja meg a remélt támogatást. Sztálin ugyanakkor elismeri: a román fegyverszüneti szerződés szövegébe foglalt „Erdély vagy annak legnagyobb része Romániához tartozzék” kitétel jogalapot nyújt arra, hogy a magyar küldöttség a béketárgyaláson felvesse a magyar–román határ korrekciójának kérdését. április 24. május 7. Nagy Ferenc szóba hozza a hadifoglyok elbocsátásának kérdését, s a tárgyalások után közli: „A generalisszimusz úr … kijelentette, hogy a magyar hadifoglyokat folyamatosan hazaszállítják.” július folyamán