1946.

március 27.

Gyulán értekezletet tartanak a békés-bihari ortodox egyházközségek: felújítják román jellegüket, és önmaguk számára egyházmegyei konzisztóriumot létesítenek. Elnökké Mundruczó Péter (Mîndruţău Petru) gyula-krisztinavárosi (-kisrománvárosi) paróchust választják.1 1983. június 13.

  1. 1) A paróchus az aradi püspöktől hamarosan megkapta a püspöki vikáriusi kinevezést. Az új román egyházmegye kánonjogi szempontból az aradi püspök és a bukaresti pátriárka fennhatósága alatt működött. Ezt 1951-ben a magyar állam is elismerte. (Lásd: A magyarországi román ortodox egyház története. http://www.melte.hu.)