1946.

március 12.

Az Ngy elfogadja az 1946: VII. tc.-et a demokratikus államrend és a köztársaság büntetőjogi védelméről. Az ún. „hóhértörvény” utóbb jogi alapul szolgál a koncepciós perek és leszámolások számára.