1946.

február 10.

Prágában folytatódnak a magyar–csehszlovák tárgyalások a szlovákiai magyarság ügyében. A magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy mo-i szlovákok önkéntesen áttelepülhessenek; ennek felügyeletére és lebonyolítására Szlovákia kormánybizottságot küldhet Mo-ra. Az egyezmény felhatalmazza Csehszlovákiát, hogy annyi csehszlovákiai magyart jelöljön ki áttelepülésre, ahány szlovák Mo-on áttelepülni jelentkezik. A csehszlovák fél csupán arra vállal kötelezettséget, hogy a kitelepítendők társadalmi összetétele tükrözni fogja a magyar kisebbség szociális szerkezetét. február 23. A magyar küldöttség továbbra sem hajlandó tárgyalni a lakosságcsere és a tervbe vett reszlovakizáció után Csehszlovákiában maradó 150-200 ezer magyar egyoldalú átvételéről. február 27.