1946.

február 4.

Tildy Zoltán köztársasági elnök Nagy Ferencet (FKgP) nevezi ki miniszterelnökké. 1947. május 31. — Megalakul a kormány. Államminiszter Dobi István (FKgP), Szakasits Árpád (SZDP), Rákosi Mátyás (MKP), B. Szabó István (FKgP), belügy Nagy Imre (MKP) (március 20.), építés- és köz-munkaügy Rácz Jenő (FKgP) (március 14.), földművelésügy Kovács Béla (FKgP) (február 23.), honvédelem Tombor Jenő (FKgP) (augusztus 9.), igazságügy Ries István (SZDP), iparügy Bán Antal (SZDP), kereskedelem- és szövetkezetügy Rónai Sándor (SZDP), közellátásügy Bárányos Károly (FKgP) (november 20.), közlekedésügy Gerő Ernő (MKP), külügy Gyöngyösi János (FKgP), népjólét Molnár Erik (MKP), pénzügy Gordon Ferenc (FKgP) (augusztus 21.), tájékoztatásügy Balla Antal (FKgP) (november 20.), újjáépítés Antall József (FKgP) (július 23.), vallás- és közoktatásügy Keresztury Dezső (NPP) (december 6.).