1945.

december 3.

Gyöngyösi János külügyminiszter vezetésével, első alkalommal, magyar kormányküldöttség kezd tárgyalásokat Prágában a szlovákiai magyar kisebbség ügyéről; Csehszlovákiát Vladimír Clementis külügyi államtitkár képviseli. A tárgyalások eredménytelenül zárulnak. december 6. — A csehszlovák fél által előterjesztett javaslat szerint a magyar kisebbség egy részét a paritásos lakosságcsere keretében, a többit egyoldalúan telepítenék át Mo-ra; a magyar lakosság egy része végül megkaphatná a csehszlovák állampolgárságot, de kisebbségi jogokkal nem rendelkezhetne. — A magyar fél az egyoldalú kitelepítést elutasítja, a népcsere feltételéül pedig a magyarellenes intézkedések hatálytalanítását, az áttelepítendő magyarok kiválasztásába való beleszólást, valamint a népcsere után is Csehszlovákiában maradó magyarok kisebbségi jogainak biztosítását, vagy lakóterületükkel együtt Mo-hoz csatolását szabja. Gyöngyösi szerint, ha Csehszlovákia mindenáron a csehek és szlovákok nemzeti államává akar válni, és meg akar szabadulni magyar kisebbségétől, adja át őket „a hozzájuk tartozó földdel, területekkel” együtt. december 4.