1945.

november 28.

Michal Francisci, békéscsabai szlovák evangélikus lelkész Révai Józsefhez írt levelében védelmébe veszi a csehszlovákiai magyar kisebbséget sújtó intézkedéseket, amelyeket „egy nép fasiszta és irredenta elemeinek felelősségre vonásának” nevez.