1945.

november 28.

Tildy Zoltán miniszterelnök levélben értesíti Dalibor Krnót, hogy a magyar kormány kész tár-gyalásokba bocsátkozni a lakosságcseréről. A tárgyalások előfeltétele magyar részről, hogy a csehszlovák hatóságok vessenek véget a magyar kisebbség üldözésének, s függesszék fel a magyarellenes rendeletek végrehajtását. december 3.