1945.

november 15.

Lemond a Dálnoki Miklós Béla vezette INK. — Az INgy Elnökségétől Tildy Zoltán ref. lelkész, kisgazda politikus kap kormányalakítási megbízatást. A Nemzeti Főtanács kinevezi a kormány tagjait. 1946. február 4. Államminiszter Dobi István (FKgP), Rákosi Mátyás (MKP), Szakasits Árpád (SZDP); belügy Nagy Imre (MKP), földművelésügy Kovács Béla (FKgP), honvédelem Tombor Jenő vezérezredes (FKgP), igazságügy Ries István (SZDP), iparügy Bán Antal (SZDP), kereskedelem- és szövetkezetügy Rónai Sándor (SZDP), közellátásügy Bárányos Károly (pk.), közlekedésügy Gerő Ernő (MKP), külügy Gyöngyösi János (FKgP), népjólét Molnár Erik (MKP), pénzügy Gordon Ferenc (FKgP), tájékoztatásügy Balla Antal (FKgP), újjáépítés Antall József (FKgP), vallás- és közoktatásügy Keresztury Dezső (NPP).