1945.

október 18

Mindszenty József hercegprímás aláírásával megjelenik a püspöki kar választási körlevele, amely arra figyelmezteti a hívőket, hogy „ne rettenjetek meg a gonoszság fiainak fenyegetésétől”, és éljenek szavazati jogukkal. A körlevél felhívja a figyelmet a magyar közéletben tapasztalható antidemokratikus jelenségekre, kiemelve: „Úgy látszik, mintha Mo-on az egyik totális szellemű zsarnokságot a másik váltotta volna fel.”