1945.

szeptember 15.

Befejeződik a MADISZ I. kongresszusa. 1946. október 9. Az elfogadott akcióprogram sürgeti az egyetemi oktatás demokratizálását. Elnökké Szabó Zoltánt, alelnökké Ravasz Jánost, országos titkárrá Koós Bélát választják. Az országos vezetőség tagjai: Balyó Mária, Faddy Otthmár, Forgách István, Orosz (Grósz) Dezső, Hamvas István, Hegedüs András, Hollós Ervin, Kasza Teréz, Kende István, Keresztes Tibor, Király László, Kis András, Komócsin Mihály, Kurucz István, Makai Imre, Turcsányi Lajos. szeptember 25.