1945.

szeptember 5.

Megkezdődik az INgy hatnapos bp-i ülésszaka. — A Nemzetgyűlés becikkelyezi az év során hozott törvényeket. 1945: I. tc. az állami szuverenitásról; 1945: III. tc. a Nemzeti Főtanácsról; 1945: IV. tc. a Németországnak szóló hadüzenetről; 1945: V. tc. a fegyverszüneti egyezményről; 1945: VI. tc. a földreformról; 1945: VII. tc. a népbíráskodásról.