1945.

augusztus 23.

Az SZNT rendeletet ad ki „az állami és közalkalmazottak szolgálati viszonyának rendezéséről”, amely visszamenőleges hatállyal a munkaviszonyból származó bárminemű jogigény nélkül megszünteti a német és magyar nemzetiségű állami és közalkalmazottak munkaviszonyát és nyugdíjjogosultságát. A munkatáborok létrehozásáról szóló SZNT-rendelet szerint oda többek között azok kerülhetnek, akiket mint „fasiszta bűnöst”, „megszállót”, „árulót” és „kollaboránst” ítéltek el.