1945.

augusztus 18.

Hatályba lép az INK 6650/1945. ME. sz. rendelete a nyolcosztályos kötelező általános iskolai oktatásról. „A népiskola 1–6. és a gimnázium, illetőleg a polgári iskola I–IV. osztályai helyett »általános iskola« elnevezéssel új iskolákat kell szervezni.” — Ugyancsak hatályba lép a 6660/1945. ME. sz. rendelet az egyetemek állam- és jogtudományi karainak nők számára történő megnyitásáról. 1946. augusztus 29.